Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Svetainės medis

    AKTUALU
        Skelbimai...
        Koncertai...
        Įvykiai...
        ---...
        Renginių tvarkaraštis
        Laikraštis „Prisikėlimas“
        Sakramentai ir kiti patarnavimai
            Krikštas
            Sutvirtinimas
            Eucharistija
            Atgaila
            Ligonių patepimas
            Šventimai
            Santuoka
            Laidotuvės
            Statistika
        Programos, dokumentai, kalbos
            Šiluvos jubiliejus 2007-2008 m.
            Eucharistijos šventė 2007 m.
        Spauda, komentarai, atsiliepimai
        Paremkite...
        Kontaktai
    PARAPIJA
        Pamaldos ir atlaidai
        Dvasininkai 
            Kun.teol. lic. Kęstutis Rugevičius
            Kun. filos. mgr. Benas Audrius Martusevičius
            Kun. dr. Oskaras Petras Volskis
            Kan. dr. Robertas Pukenis
            Nuolat. diak. Benas Ulevičius
            Kun. teol. lic. Andrius Končius
            Kun. teol. lic. Jonas Stankevičius
            
            
            
        Pastoracinė taryba
        Liturginės grupės  ir chorai
            Ministrantai 
            Šv. Rašto skaitovai
            Sumos choras „In Vivo Dei“(archyvas) 
            Choras „Gloria Dei“(archyvas)
            Choras „Prisikėlimas“
            Jungtinis kamerinis  choras „Pastoralės  giesmė“
        Tikėjimo ugdymas
            Parapinė katechezė
            Tikybos mokymas mokyklose
            ---
        Karitatyvinė veikla
            Caritas
            Vaikų dienos centras
        Šeima
            Parapijos šeimų bendruomenė
            Jaunų šeimų ratelis
        Senjorai
        Jaunimas ir vaikai
            Krikščioniško jaunimo grupė „Emanuel"
            Šv. Damijono maldos grupė
            ---
            ---
            ---
        Kitos grupės ir bendrijos
            Marijos legionas
            Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Kristaus Prisikėlimo parapijos  skyrius 
            Biblijos studija
        Parapijos istorija
            Dvasininkų sąrašas
        Apdovanojimai
            2005–2009 metais
            2010–2014 metais
            2015–2017 metais
            2008 metais
            2009 metais
            2010 metais
            2011 metais
            2012 metais
            2016 metais
            untitled13
            untitled14
            untitled15
            untitled16
        Teritorija
    BAZILIKA
        1922–1940 m.
            Kan. F. Kapočius
        1940–1988 m.
        1989–2006 m.
            K. Reisono projekto pataisos
            Atstatymo taryba ir komitetas
            Atstatymo rėmėjai
            Atstatymui gautos ir panaudotos lėšos
        Dedikacija
            Kun. V. Grigaravičiaus žodis
            Arkiv. S. Tamkevičiaus žodis
            Konsekracijos aktas
        Bazilikos titulas
            Dekretas
            Nuncijaus homilija
            Mons. V. Grigaravičiaus žodis
            Bazilikos herbas
            Kas yra bazilika?
        Bažnyčios vidinė erdvė
        Terasa su koplyčia
        Kolumbariumas
        Salės
        Publikacijos ir leidiniai
        Fotoalbumas
        Ekskursijoms
    MAŽOJI BAŽNYČIA
    KITI...
        KITI
            Nuorodos
            Medis
        ENGLISH...
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021