Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Karitatyvinė veikla

Caritas valgykloje

Kristaus Prisikėlimo parapijoje tęsiamos nuo jos įkūrimo plėtotos krikščioniškosios socialinės tarnystės tradicijos. Socialinės ir karitatyvinės veiklos projektuose bendradarbiaujama su vyriausybės ir savivaldybės struktūromis.

Caritas organizacija parapijoje veikia nuo pat Lietuvos atgimimo. Žaliakalnio vaikų dienos centre ugdomi socialiai apleisti vaikai. Parapijoje veikia taip pat savitarpio pagalbos grupės.

 

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021