Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2010 metais

2010 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:


Parapijos ženklas kun. Gintautui Kabašinskui
2010 12 26
  • Kunigui Gintautui Kabašinskui – už nuopelnus atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

  • Pastoracinės tarybos narei Birutei Vasylienei – už nuopelnus dalyvaujant parapijos gyvenime, aktyviai sprendžiant socialines ir pastoracines parapijos problemas.

  • Parapijiečiams Aleksandrai ir Vytui Bancevičiams – už nuopelnus aktyviai, kūrybingai puoselėjant kultūrinį bei dvasinį gyvenimą parapijoje ir renginių rėmimą.

Parapijos ženklas Birutei Vasylienei
2010 12 26

Parapijos ženklas Aleksandrai ir Vytui Bancevičiams
2010 12 262011 metais

2011 m. gruodžio 26 d. minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 7-ąsias konsekravimo metines, Pastoracinės tarybos nutarimu (2011 11 29 d., protokolo nr. 5) padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti šie parapijai nusipelnę asmenys:

  • Toronto (Kanada) Prisikėlimo parapijos bendruomenė už ženklią finansinę paramą Kauno arkivyskupijos Carito sriubos valgyklai.

  • Bažnyčios Sumos choro seniūnė Janina Liaugaudienė už nuopelnus aktyviai ir kūrybingai dalyvaujant parapijos gyvenime.

  • Janina Liaugaudienė

  • Parapijos Carito vedėja Danutė Ševeliovienė už ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą ir aktyvų dalyvavimą karitatyvinėje bendruomenės veikloje.

  • Danutė Ševeliovienė

2012 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklas įteiktas


Pastoracinės tarybos narys Gintautas PAULAUSKAS

Pastoracinės tarybos nariui Gintautui Paulauskui – už nuopelnus dalyvaujant parapijos gyvenime, aktyviai sprendžiant socialines ir pastoracines parapijos problemas.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021