Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Dvasininkai

Dvasininkai

Klebonas kun. teol. lic. Kęstutis RUGEVIČIUS

Vikaras kun. filos. mgr. Benas Audrius MARTUSEVIČIUS

Vikaras, kun. dr. Oskaras Petras VOLSKIS

Rezidentas vikaras kun. doktorantas Andrius KONČIUS

Nuolatinis diakonas dr. Benas ULEVIČIUS

Rezidentas kun. teol. lic. Jonas STANKEVIČIUS

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021