Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Dvasininkai

Dvasininkai

Klebonas kun. teol. lic. Kęstutis RUGEVIČIUS

Vikaras kun. Nerijus PIPIRAS

Rezidentas vikaras kun. Andrius KONČIUS

Rezidentas kan. Robertas PUKENIS

Rezidentas kun. Sigitas BITKAUSKAS

Nuolatinis diakonas dr. Benas ULEVIČIUS

A†A Rezidentas vikaras kun. Virgilijus DUDONIS

A†A Pagalbininkas sielovadoje kan. Juozas GRAŽULIS

A†A Vyskupas emeritas tit. Amajos vysk. Romualdas KRIKŠČIŪNAS

A†A Altarista jubil. kun. Vaclovas ALEKSANDRAVIČIUS

 
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021