Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Ministrantai

Ministrantų būrelis

Berniukai, norintys įsitraukti į ministrantų būrelį, kviečiami po šv.Mišių kreiptis į zakristijoną Imantą Mieliulį.

Koordinatorius – zakristijonas Imantas Mieliulis, Dvasios vadovas - kun. Virgilijus Dudonis


Ministrantai šv. Mišių liturgijoje

Pagrindinis tikslas – patarnauti prie altoriaus šv. Mišių metu, dalyvauti procesijose bei kitose liturginėse apeigose, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir liudyti Kristų tarp savo bendraamžių.

Būrelį lanko apie 10 berniukų, davusių ministranto priesaiką.

Dalyvauja šv. Mišių liturgijoje.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015