Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2008 metais

2008 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:

  • Profesoriui Vytautui Nezgadai – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.
  • Kunigui Viktorui Brusokui – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.
  • Aktoriui Egidijui Stancikui – už nuopelnus, aktyviai ir kūrybingai puoselėjant kultūrinį bei dvasinį gyvenimą parapijoje.
Parapijos ženklas įteiktas aktoriui Egidijui Stancikui, kunigui Viktorui Brusokui ir profesoriui Vytautui Nezgadai. 2008 12 26
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021