Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Kristaus Prisikėlimo bazilika

Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, 2014 m.

Kristaus Prisikėlimo šventovės statybos ir atstatymo istorija vaizdžiai atspindi visos lietuvių tautos XX amžiuje nueitą kelią.

Amžiaus pradžioje Lietuvai atgavus nepriklausomybę kilo sumanymas Žaliajame kalne pastatydinti gražią bažnyčią kaip Lietuvos nepriklausomybės paminklą. Pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu (1922–1940) propaguota paminklinės bažnyčios idėja, augo įkurta parapija.

Didžiulio užmojo statybos darbus nutraukė sovietų okupacija ir II pasaulinis karas. Po karo nebaigta statyti bažnyčia rekonstruota į radijo gamyklą. Ateistinio sovietų režimo įšalas atsileido tik 1988 m.

Prasidėjus Atgimimui visuomenėje kilo iniciatyva atstatyti simbolinės reikšmės šventovę. Darbus stabdė atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpio ekonominiai sunkumai. Vis dėlto 1997 m. dar pastoliais apramstytoje šventovėje aukotos pirmosios Mišios.


Iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
2007 m. vasario 16 d.

Ant Kristaus Prisikėlimo bazilikos stogo įrengta ekskursijoms atvira terasa ir Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčia. 2004 m. pabaigoje šventovė iškilmingai dedikuota Kristaus Prisikėlimo titulu.

Numatoma, kad baltą šventovės vidinę erdvę ateityje pagyvins langų vitražai. 2006 m. pašventintas rūsyje įrengtas kolumbariumas, į kurį perkelti bažnyčios statytojo kan. F. Kapočiaus palaikai. Bazilikos rūsyje taip pat įrengtos konferencijų ir parodų salės, kuriose vyksta parapijos susitikimai ir visuomenei skirti renginiai.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos herbas2015 m. sausio 20 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežius PRANCIŠKUS suteikė bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę. Tų pačių metų antrąją šv. Velykų dieną, balandžio 6-ąją, švenčiant Eucharistiją Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje, dalyvaujant apaštališkajam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro López Quintanai, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, kitiems Lietuvos vyskupams, kunigams ir gausiems tikintiesiems, iškilmingai paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą. Šis titulas vainikavo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir konsekracijos 10-metį.


tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021