Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šeima


Parapijos šeimų susitikimas 2021 m.

Bažnyčia šiandien ypač daug dėmesio skiria šeimai, įvairiais būdais stengiasi ginti jos pozicijas, sudaryti sąlygas visapusiškam šeimos švietimui, ugdymui, skatinti bendruomeninę praktiką bei šeimos maldos gyvenimą. Tačiau šiandienos visuomenė stipriai diktuoja prieš šeimą nukreiptas „vertybes“, antimoralias normas, visokiais būdais bandoma deinstitucionalizuoti šeimą. Akivaizdžiai matoma didžiulė santuokos ir šeimos krizė, kuriai būtina atsvara – sveika, darni, krikščioniškomis vertybėmis ir gyvu tikėjimu gyvenanti šeima.

Parapijos šeimų bendruomenė stengiasi vienyti bei plėsti parapijos šeimų bendruomenę, įtraukti į ją daugiau šeimų.

Tikslas – skatinti parapijos šeimas bendrauti, giliau pažinti krikščioniškąsias vertybes, dalytis dvasingumo patirtimi. Misija – stiprinti apaštalavimą šeimoje ir viešoje aplinkoje.

Per daugelį metų atsiradusi didelė tikėjimo tradicijos perdavimo šeimoje spraga palietė ištisas kartas. Tai viena iš priežasčių, kodėl šeimos, ypač jaunos ar dar tik besikuriančios, šiandien dažnai stokoja tvirto tikėjimo pagrindo, tradicijų ir Bažnyčios gyvenime jaučiasi svetimos. Joms trūksta žinių, dėmesio, bendruomenės, kuri trauktų, skatintų, drąsintų, palaikytų, padėtų šeimai augti tikėjimu, drąsiai ateiti ir jaustis reikalingai, svarbiai Bažnyčiai. Todėl kviečiame sužadėtinius, jaunavedžius bei jaunas šeimas įsitraukti į parapijos jaunų šeimų ratelio veiklą...

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021