Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2009 metais

2009 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:

  • Prelatui profesoriui daktarui Vytautui Steponui Vaičiūnui– už nuopelnus, ugdant krikščioniška dvasia jaunąją kartą ir už Kristaus žodžio skelbimą, stiprinant tikėjimą parapijų bendruomenėse.
  • Parapijos katechetei, Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacijos ses. Irenai Romaškaitei – už nuoširdų, ilgametį pasiaukojantį darbą Kristaus Prisikėlimo parapijoje, rengiant sakramentams vaikus, jaunimą ir suaugusius.
  • Parapijiečiui Antanui Urbonui – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią ir nuoširdų ilgametį darbą parapijoje.

Parapijos ženklas prel. prof. dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui
2009 12 26

Parapijos ženklas ses. Irenai Romaškaitei
2009 12 26

Parapijos ženklas Antanui Urbonui
2009 12 26
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021