Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Jaunimas ir vaikai

Mes – „Vynmedžio“ šakelės

Vaikai ir jaunimas įsitraukia į parapijos gyvenimą lankydamiesi pamaldose, rengdamiesi sakramentams, o vėliau patys dalyvaudami įvairių grupių veikloje.

Liturgijoje talkina jaunųjų ministrantų grupė. Parapijos jaunimas susibūręs į Krikščioniško jaunimo grupę „ Emanuel“. Jaunimo Šv. Damijono maldos grupė palaiko ryšį su Baltriškėse įsikūrusia Tiberiados bendruomene. Jaunimas mėgsta pamaldas, kuriose giedamos Taize bendruomenės giesmės, parapijos jaunimo grupės rengiasi piligriminėms kelionėms.

 

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021