Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Tarnautojai ir darbuotojai

Parapijos referentė – Aldona NARUŠIENĖ

Zakristijonas – Imantas MIELIULIS

Zakristijonas – Vytas BANCEVIČIUS
Aldona NARUŠIENĖ
Parapijos referentė
Imantas MIELIULIS
Zakristijonas
Vytas BANCEVIČIUS
Zakristijonas
     

Bilietų platintoja – Janina BALASEVIČIENĖ

Parapijos Caritas vadovė – Jūratė MATIKOVIENĖ
Janina BALASEVIČIENĖ
Bilietų platintoja
Jūratė MATIKOVIENĖ
Parapijos Caritas vadovė
     

Jaunų šeimų sielovados vadovė – ses. Ramutė BUDVYTYTĖ SSC

Referentė – Vilma SIRTAUTAITĖ
Ses. Ramutė BUDVYTYTĖ SSC
Šeimos sielovados vadovė
Vilma SIRTAUTAITĖ
Parapijos referentė
     

Nijolė JAUTAKIENĖ

Vargonininkas, Sumos choro „In vivo Dei“ vadovas – Ramūnas BARANAUSKAS

Bilietų platintoja – Zita SINIAUSKAITĖ
Nijolė JAUTAKIENĖ
Kamerinio choro „Pastoralės giesmė“ vadovė ir dirigentė
Ramūnas BARANAUSKAS
Vargonininkas, Sumos choro „In Vivo Dei“ vadovas
Zita SINIAUSKAITĖ
Bilietų platintoja
     

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021