Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Pamaldos ir atlaidai

Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

  Šiokiadieniais 18.00 val.
  Šeštadieniais 18.00 val.
  Sekmadieniais 9.30 val., 11.00 val. – suma, 12.30 val., 18.00 val.

Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

  Šiokiadieniais 8.00 val.
  Šeštadieniais 8.00 val., 9.00 val.
  Sekmadieniais 8.00 val.
Šv. Mišias galima užsakyti bazilikoje ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Švč. Sakramento adoracija

  Pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 iki 16.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

  Gegužinės pamaldos

  Gegužės mėnesį 18.30 val.

  Birželinės pamaldos

  Birželio mėnesį 18.30 val.

  Rožinio malda

  Spalio mėnesį 17.30 val.

  2023 m. kilnojamos šventės 

   Vasario 22 d. – Pelenų diena (Gavėnios pradžia).
   Balandžio 9 d. – Velykos (Kristaus Prisikėlimas).
   Gegužės 21d. – Šeštinės (Kristaus Žengimas į dangų).
   Gegužės 28 d. – Sekminės (Šventosios Dvasios Atsiuntimas).
   Birželio 11 d. – Devintinės (Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė).
   Gruodžio 3 d. – Advento pradžia.

  Parapijoje visuotinius atlaidus galima pelnyti:

   Kristaus Prisikėlimo (Velykų)
   Švč. Jėzaus Širdies – keliama į trečią sekmadienį po Sekminių
   Švč. Mergelės Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
  tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021