Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Pamaldos ir atlaidai

Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

  Šiokiadieniais 18.00 val.
  Šeštadieniais 18.00 val.
  Sekmadieniais 9.30 val., 11.00 val. – suma, 12.30 val., 18.00 val.

Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

  Šiokiadieniais 7.00 val., 8.00 val.
  Šeštadieniais 8.00 val., 9.00 val.
  Sekmadieniais 8.00 val., 9.15 val. - vaikų
Šv. Mišias galima užsakyti bazilikoje ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Švč. Sakramento adoracija

  Pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 iki 16.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
  Penktadieniais 18.30 val. bazilikoje.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija

  Kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį. Pradžia 8.30 val., pabaiga šeštadienio rytą 8.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnesį 18.30 val.

Birželinės pamaldos

Birželio mėnesį 18.30 val.

Rožinio malda

Spalio mėnesį 18.30 val.

2019 m. kilnojamos šventės 

  Kovo 6 d. – Pelenų diena (Gavėnios pradžia).
  Balandžio 21 d. – Velykos (Kristaus Prisikėlimas).
  Birželio 2 d. – Šeštinės (Kristaus Žengimas į dangų).
  Birželio 9 d. – Sekminės (Šventosios Dvasios Atsiuntimas).
  Birželio 22 d. – Devintinės (Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė).
  Gruodžio 1 d. – Advento pradžia.

Parapijoje visuotinius atlaidus galima pelnyti:

  Kristaus Prisikėlimo (Velykų)
  Švč. Jėzaus Širdies – keliama į trečią sekmadienį po Sekminių
  Švč. Mergelės Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015