Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Kitos grupės ir bendrijos

Prisikėlimo bažnyčios statybos istorija, ypač jos atstatymo iniciatyvos ugdė jos parapijiečių pilietiškumą, krikščionišką aktyvumą. Parapijoje tęsiamos tarpukariu gyvavusių sambūrių tradicijos, kuriasi naujos grupės.

Meldžiasi Gyvojo Rožinio draugija ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija. Veikia savitarpio pagalbos grupės. 2009 m. pavasarį susikūrė Šventojo Rašto studijų grupė (Biblijos studija), kuriai šiuo metu vadovauja kun. Algirdas Akelaitis.

tolyn

ISTORIJAI

Parapijoje 16 metų veikė Marijos legionas, koordinatorė Kristina Jasilionienė, veikla nutraukta 2017 metais, jaunimo grupė „Vynmedis", veikla nutraukta 2008 metais, 2017 m. susikūrė "Kolumbo riteriai", jų veikla nutraukta 2019 m.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021