Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Klebonas
kun. teol.lic. Kęstutis Rugevičius
Klebonas, Kauno arkivyskupijos egzorcistas

Gimė ir augo medicinos sesers Genovaitės ir agronomo bitininko Zenono šeimoje, buvo antras iš 8 vaikų. Mokėsi Kauno 22 vid. mokykloje, kurią baigęs įstojo į Kino mechanikų mokyklą.

1978-1980 m. tarnavo sovietinėje armijoje.

Į Kauno kunigų seminariją stojo 1980 metais, tačiau buvo priimtas tik iš ketvirto karto.

1980-1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete anglų filologiją.

Kunigu įšventintas 1991 m. gegužės 30 d. Dirbo Ukmergės šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru, vėliau klebonu Veprių, Karmėlavos parapijose.

1996 07 29 skiriamas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektoriumi.

Nuo 1995 m. dėstė VDU Katalikų teologijos fakultete.

1996 10 01 - 1999 04 30 VDU kapelionas.

2022 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu vadovaujantis Kanonų teisės Kodekso 184 §1, 524 ir 538 § 1 kanonų nuostatais   rektorius kun. Kęstutis Rugevičius atleidžiamas iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021