Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Liturginės grupės ir chorai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyksta ne tik įprastinė parapijos liturgija, bet taip pat parapijos mastą pranokstančios liturginės iškilmės, valstybinių švenčių minėjimai. Tai kelia ypatingus reikalavimus liturgijos tarnystei.


Ministrantai pasirengę šv. Mišių liturgijai

Liturgija puoselėjama sutelktinėmis dvasininkų ir pasauliečių pastangomis. Pamaldose talkina įvairaus amžiaus liturginės grupės: ministrantai, jaunimas, Šventojo Rašto skaitovai.

 

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021