Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Publikacijos ir leidiniai


Kalendorius

Kalėdiniai, velykiniai atvirukai, kalendoriai, krikšto žvakės , 2017 m.

Parapijoje tapo tradicija švenčių progomis padėkoti bažnyčios geradariams, aukotojams, aktyviems parapijiečiams bei svečiams, įteikiant originalius kalėdinius bei velykinius sveikinimų atvirukus, kalendorius, maišelius, tušinukus su Kristaus Prisikėlimo bazilikos atributika.

 


Atvirukai
Šią gražią idėją pasiūlė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Tikimės, kad tokie padovanoti suvenyrai su Prisikėlimo šventovės vaizdais kiekvienam išliks kaip mielas ir malonus prisiminimas.

 


Albumas

Knyga albumas „Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija“, 2014 m., 126 pusl.

Šio albumo tikslas – švenčiant paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir Tautos šventovės konsekravimo 10-metį per fotografijas, trumpus komentarus prisiminti atliktus darbus ir dar kartą prisiliesti prie to, kas nesugriaunama, nesunaikinama, jei tik pasitikime Viešpačiu, pavedame Jam savo kelią ir viską darome Jo šlovei.

Albumas išleistas lietuvių ir anglų kalbomis, jį gali įsigyti ne tik lietuviai piligrimai, bet ir užsieniečiai besilankantys šioje šventovėje.

 

 


Knyga

Angelė Buškevičienė. Prisikėlimas. Kaunas 2006. 262 pusl.

Knygoje išsamiai aprašoma Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos istorija nuo pat jos ištakų, daug dėmesio skiriama Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statymo ir atstatymo darbams. Pateikiama daug įvairių su parapija susijusių duomenų, apžvelgiamas šiandienis parapijos gyvenimas. Knygoje gausu nuotraukų. Pabaigoje pateikiamos parapijoje besidarbavusių kunigų biografijos.

 

 

 


Brošiūra

Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Kaunas 2006. 20 pusl.

Gausiai iliustruotas leidinys, kuriame pristatoma Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statybos bei atstatymo istorija, apžvelgiama šiandienė Kristaus Prisikėlimo parapijos veikla.

 

 

 

 


CD ir DVD „Tautos Šventovė“

DVD filmas „Tautos šventovė“ lietuvių ir anglų kalba. 2005 m.

Leidėjas: VšĮ „Socialiniai projektai ir konsultacijos“, autoriai – Mindaugas ir Vilius Puteliai.

Filme pasakojama apie Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbus. Lietuvių ir anglų kalbomis.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021