Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapijos Caritas

Pagrindinės Caritas bendradarbės su klebonu 2010 m.

Dvasios vadovas – kun. Nerijus Pipiras

Koordinatorė – Jūratė Matikovienė, tel. 8 37 323548, mob. tel. 8 676 38 333

    Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas tiesiogiai bendruomenėje vykdo socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, tarnaujant vargstantiems. Tai parapijinė struktūra, teikianti paslaugas visiems pagalbos reikalingiems asmenims, ypatingai neįgaliems, vienišiems, sergantiems priklausomybių ligomis, nuteistiesiems ar dėl kitų priežasčių priskiriamiems socialiai pažeidžiamų asmenų grupei.

    parapijos Caritas rėmuose veikia:

  • Caritas valgykla,
  • pagalbos namuose tarnyba,
  • socialinės pagalbos centras.

    Parapijos Caritas veiklą remia: Kauno m. savivaldybė ir Europos socialinis fondas


Caritas valgyklos virtuvėje, 2014 m.

Caritas sriubos valgykla

2007 m. vykdant Kauno arkivyskupijos Caritas reorganizaciją (dekretas nr. 427, 2007 10 31 d.), Kauno arkivyskupijos Caritas sriubos valgykla perduota administruoti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai.

Caritas sriubos valgyklos direktorius – klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius

Kviečiame auka prisidėti prie Caritas sriubos valgyklos.

Caritas sriubos valgyklos rekvizitai:

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, Žemaičių g. 31A, Lt 44147 Kaunas, įmonės kodas 191118123, AB „Swedbank“, a/s LT 39 7300 0101 0404 0390

Maitinimo laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 14.00 val.

Pagalbos namuose tarnyba

Pagalbos namuose tarnyba - tai jungtinė, pagalbos namuose teikimo komanda, kurią sudaro Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus ir parapijos darbuotojai bei savanoriai. 2015 m. remiantis dvišaliu susitarimu tarp parapijos ir Lietuvos Caritas organizacijos, Pagalbos namuose tarnyba perduota administruoti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai. Tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko sergančius, vienišus, neįgalius ir kitus pagalbos reikalingus žmones jų namuose ir nemokamai teikia visas reikalingas paslaugas. Žmonės lankomi viso I-ojo Kauno dekanato teritorijoje. Tarnybos veikloje dalyvauja socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, ergoterapeutai, psichologas, kurie lanko gyventojus namuose ir teikia reikalingas paslaugas. Lankomiems žmonėms padedama susitvarkyti buityje, gaminamas maistas, padedama apsirūpinti kasdienine švara ir higiena (prausimasis, sauskelnių keitimasis), padedama atliekant kitas socialines medicinines paslaugas, esant poreikiui- ligonio lankymui kviečiamas kunigas. Taip pat konsultuojami ir mokomi ligonius prižiūrintys artimieji ir bendruomenės nariai. Esant poreikiui, tarnybos darbuotojai lydi neįgaliuosius į poliklinikas, darbingumo nustatymo komisijas, kitas viešas erdves, organizuoja šventes ir išvykas (į Šiluvos šventovę ir pan.).

Visos paslaugos teikiamos nemokamai.

Pagalbos namuose tarnybos kontaktai:

Kristaus Prisikėlimo parapijos namai, Aukštaičių g. 6, Kaunas, tel.: 837 323548, 8 683 18 181, el. paštas: lc.slauga@gmail.com

Priėmimo laikas: Pirmadieniais - penktadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val. (kitu metu ligoniai lankomi namuose)

Socialinės pagalbos centras

Parapijos socialinės pagalbos centre nemokamai teikiamos socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, organizuojami kvalifikacijos mokymai soc.rizikos asmenims, organizuojamos ir vedamos dienos užimtumo grupės asmenims su negalia, kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų mokymai, vyksta savipagalbos grupės priklausomiems asmenims, organizuojama ir teikiama kita socialinė pagalba jos reikalingiems asmenims.

Visos paslaugos teikiamos nemokamai.

Socialinės pagalbos centro kontaktai:

Kristaus Prisikėlimo parapijos namai, Aukštaičių g. 6, Kaunas, tel.: 837 323548, 8 645 04 240, el. paštas: lc.slauga@gmail.com

Priėmimo laikas: antradieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

Drabužių dalijimas

Atsiprašome, drabužiai kaip labdara šiuo metu nepriimamai ir nedalijami

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021