Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Nuolatinis diakonas dr. Benas Ulevičius
VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas

Nuolatinis diakonas Benas ULEVIČIUS
VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas

Gimė Kaune.

Susituokęs, žmona Dalė yra teologijos studijų absolventė. Šeimoje auga dukra Teresė Marija.

Nuo 2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, docentas.

Nuo 2006 m. - prodekanas.

Nuo 2007 m. - fakulteto dekanas.

Studijavęs katalikų teologiją bei įgijęs teologijos mokslų daktaro laipsnį dėstė teologiją Creightono universitete JAV.

1998–1999 m. dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ (Ann Arbor, MI, JAV) programoje, kurios metu vykdė misijų veiklą JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje.

2004–2011 m. Katalikų evangelizacijos centro valdybos narys.

Nuo 2005 m. Tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys.

2007 m. Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo Dvasininkų ir Liturginės komisijų narys bei delegatas.

Nuo 2007 m. – Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys.

2011 m. – žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys.

Nuo 2017 m. yra „Marijos radijo“ valdybos narys.

Nuo 2017 m. – Krikščioniško pilietinio veikimo forumo iniciatyvinės grupės narys.

Mokėsi Kauno Juozo Naujalio vidurinėje meno mokykloje smuiko klasėje , studijavo smuiko specialybę Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Nuo 1992 m. aktyviai dalyvavo krikščioniškos jaunimo muzikos populiarinime. Pirmosios krikščioniško sunkiojo roko grupės Lietuvoje „Quest Rising“ vadovas, vokalistas ir dainų autorius. Dainavo grupėse „Prosecutor“, „Escape“. Išleido du bardų stiliaus dainų albumus („Benas ir Zigmas“ 1993 m. ir 1996 m.). Ne kartą vedė krikščioniškos muzikos renginius.

Kita domėjimosi sritis – Šiaurės Amerikos indėnų kultūros tyrinėjimai. Ne kartą lankėsi indėnų rezervatuose JAV, šia tema yra parašęs mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių bei skaitęs paskaitų.

2007 m. gavo krikščioniškos šiuolaikinės muzikos festivalio „Sielos 2007“ apdovanojimą „Už nuopelnus krikščioniškai muzikai“ bei nominuotas TV3 projekto „Lietuvos garbė“ apdovanojimui.

2017-06-24 skiriamas nuolatiniu diakonu Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021