Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Krikščioniško jaunimo grupė „Emanuel“

Dvasios vadovas kun. Sigitas Bitkauskas

Koordinatorė Gintarė Litvaitienė, tel. 864805046


Jaunimo grupė „Emanuel“ 2010 m.

Kas mes?

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimas ir ne tik... Esame vidurinių mokyklų moksleiviai bei aukštesniųjų mokyklų studentai, laukiantys kiekvieno norinčio prie mūsų prisijungti.

Ko į šią parapiją ateiname?

Džiaugsmingai ir nuoširdžiai liudyti Kristų, parodyti kitiems, kad tikėjimas teikia džiaugsmą, gyvenimo pilnatvę ir bendrystę.

Ko siekiame?

 • Gilinti asmeninį tikėjimą bei vienybę su Kristumi;
 • nuolat ugdyti bendruomeniškumo jausmą, t. y. būti aktyviais savo bendruomenės nariais;
 • savo pavyzdžiu bei nuoširdžiu liudijimu padėti nuošaly esančiam parapijos jaunimui atrasti tikėjimo dovaną, ją brandinti ir aktyviai įsitraukti į savo bendruomenės gyvenimą.

Jaunimo grupė „Emanuel“ 2010 m.

Kaip to siekiame?

 • Aktyviai dalyvaudami liturgijoje: giedodami, skaitydami Šv. Raštą, nešdami atnašas, garbindami Švč. Sakramentą;
 • kartu keliaudami ir vieni kitus geriau pažindami, artimiau išgyvendami bendruomeniškumą, patirdami dvasinę atgaivą;
 • dalyvaudami įvairiose diskusijose, seminaruose, rekolekcijose;
 • aktyviai įsitraukdami į parapijoje organizuojamus darbus bei renginius.

Jaunimo grupė „Emanuel“

Kada ir kur renkamės?

 • 9.15 val. dalyvaujame šv. Mišiose Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
 • Esate laukiami penktadieniais Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (dešinėje bažnyčios pusėje, III aukšte, jaunimo k.);
 • 17.00 val. vyksta pokalbiai ir diskusijos prie kavos/arbatos puodelio, giesmių repeticijos.

Mūsų veikla...

 • (apie jaunimo veiklą prašome skaityti parapijos įvykiuose)
  tolyn
     
  © Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021