Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Bažnyčios statytojas
kan. Feliksas Kapočius (1895–1971)

Kan. Feliksas Kapočius

Kun. F. Kapočius gimė 1895 m. gegužės 31 d. Voltūnų kaime, Žemaitkiemio valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Baigęs Ukmergės vidurinę mokyklą, studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1918 m. birželio 3 d. įšventintas kunigu, Vytauto Didžiojo universitete studijavo filosofiją ir teologiją, Šėtos parapijoje dirbo vikaru ir vidurinės mokyklos mokytoju.

1920–1927 m. – Kauno arkikatedros vikaras ir kurį laiką Profesinės mokytojų sąjungos suaugusiųjų gimnazijos kapelionas, 1927–1944 m. – Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas, nuo 1944 m. – Kauno arkivyskupijos kapitulos kanauninkas, 1944 m. rugpjūčio 2 d., artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus. 1946–1948 m. Vokietijoje ir Austrijoje – Tautinis popiežiaus misijos delegatas, 1949–1950 m. – lietuvių sielovados vyr. administratorius. 1950 metais išvyko į JAV, 1953 m. – Apaštalų Karalienės parapijos Čikagos priemiestyje Ivanhoe asistentas.

Mirė 1971 m. liepos 21 d., palaidotas lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. 2006 m. lapkričio 4 d. palaikai perkelti į Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariumą.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021