Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
A†A Pagalbininkas sielovadoje
kan. Juozas Gražulis
(1956 02 21 - 2010 06 14)

A†A Kan. Juozas GRAŽULIS 1956 02 21 - 2010 06 14

Gimė Mankūnų k., Alytaus r.

Išsilavinimas:

1963-1967 m. Mankūnų (Alytaus r.) prad. m-kla.

1967-1974 m. Miroslavo (Alytaus r.) vid. m-kla.

1977-1982 m. Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija.

1997-1999 m. Katalikų teologijos fakultetas, suteikiamas teologijos licenciato laipsnis.

Pareigos:

1982 - 1984 m. Simno parapijos vikaras (Alytaus r.).

1984 - 1986 m. Šakių parapijos vikaras.

1986 - 1991 m. Keturvalakių parapijos klebonas (Vilkaviškio r.).

1991 - 2000 m. Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas.

1991 - 2000 m. Alytaus Įgulos kapelionas.

1991 m. Katalikiškosios vidurinės mokyklos steigimo iniciatorius.

1994 - 2000 m. Alytaus dekanato dekanas.

1997 m. Vilkaviškio vyskupijos kapitulos garbės kanauninkas.

2000 - 2009 m. Lietuvos kariuomenės ordinariato generalinis vikaras ir vyriausiasis kariuomenės kapelionas.

2009 m. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažn. ir Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos kun. pagalbininkas.

2010 06 14 d. Kan. Juozas Gražulis iškeliavo į Viešpaties namus. Jis ilsisi Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021