Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Projektai

Europos Sąjungos fondų logo

Apie projektus


  •  Projektas "Bendrinis priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti namuose sistemos sukūrimas ir plėtojimas" Pr. nr. 08.4.2-ESFA-K629-01-0007 (2019 m. gegužė - 2021m.  gegužė)
  • „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų, įgyvendinamų Kauno miesto savivaldybės Žaliakalnio seniūnijoje Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos projektas „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės savarankiškumo skatinimas" (2020 m.)

  •    
    © Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021