aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-06-28

  • Birželio 29 d., pirmadienį, Bažnyčia mini apaštalus šv. Petrą ir Paulių. Šią dieną aplankius katedrą ir baziliką sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą, įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį, jei dar neatlikote ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  • Liepos 4 d. 18.00 val. bazilikoje kardinolas emeritas S. Tamkevičius SJ teiks Sutvirtinimo sakramentą.
  • Liepos 1-12 d. Telšių vyskupijoje vyks Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
  • Liepos 5-12 d. Marijampolėje vyks Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“ bei Naująjį Testamentą.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią