aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2022 m. rugpjūtis

  • Rugpjūčio 9 d. Bažnyčia mini Šv Kryžiaus Teresę Benediktą , mergelę, kankinę.
  • Rugpjūčio 15 d., pirmadienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės iškilmę. Bažnyčiose bus šventinami žolynai. Žolinės iškilmė vyks ir Pažaislyje. 14.00 val. – Sutaikinimo sakramentas, 15.00 val. – iškilmingos šv. Mišios.
  • Rugpjūčio 14–22 d. Didieji Žolinės atlaidai Pivašiūnuose ir Krekenavoje.
  • Rugpjūčio 20 d. Bažnyčia mini šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją, o rugpjūčio 22 d. - Švč. Mergelę Mariją Karalienę.
  • Rugpjūčio 29 d. Padėkos už laisvę diena Šiluvoje.
  • Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje vyks Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.
  • Vyksta registracija vaikams ir paaugliams norintiems priimti Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame registruotis raštinėje.
  • Pradėjome mąstyti apie pano vitražą pagrindinėje navoje. Kviečiame tikinčiuosius apžiūrėti būsimo vitražo projektą ir pareikšti savo nuomonę. 
  • Tikinčiųjų žiniai, jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje yra galimybė į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios už velionį. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią