aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2021-05-09

  • Gegužės 16 d., kitą sekmadienį, švęsime Viešpaties Žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę.
  • Popiežius Pranciškus kviečia jungtis  į  maldos grandinę,   kad baigtųsi COVID-19 pandemija ir, kad atsigautų socialinis bei ekonominis gyvenimas.
  •  Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius, jei dar neatlikote, atlikti velykinę išpažintį ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  • Mieli tikintieji, jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje  yra galimybė  į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios už velionį. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  •  Mieli tikintieji, mūsų bazilikoje pagaminti nauji vitražai languose. Ačiū Jums, kurie paremiate šios bazilikos puošybą. Kviečiame pagal galimybės ir toliau remti savo auka puošiant mūsų baziliką.
  • Kviečiame žmones skiepytis nuo COVID - 19 užkrato. Prašome neklausyti tų,  kurie aiškina įvairiausias versijas ir sąmoningai trukdo apsaugoti žmones nuo šios baisios ligos.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią