aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2021-09-19

  • Šiandien švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus parapijoje.
  • Šiandien 12.00 val. Projekto "Dialogas - Žodis ir spalva 2021 m." atidarymas. Dalyvauja Alejo Ruiz - tenoras ir smuikas (Argentina), Izabelė Vasiliauskaitė - sopranas (Lietuva), Raminta Lampsatytė - fortepijonas (Vokietija). Renginį veda ir M. K. Čiurlionio žodžio kūrybą skaito aktorius Egidijus Stancikas.
  • Rugsėjo 26 d., kitą sekmadienį, minėsime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Taip pat minėsime Keliautojų ir vairuotojų dieną. Melsimės už nukentėjusius ir žuvusius eismo nelaimėse, prašysime Dievo palaimos bei globos visiems eismo dalyviams. Po 11.00 val. Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.
  • Rugsėjo 27 d. pirmadienį, 12.00 val. bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios bazilikoje. Mišiose dalyvauja kunigai, švenčiantys Kunigystės šventimų 30-metį. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti iškilmėje .
  • Šv. Mišiose dalyvaus kunigai, švenčiantys  Kunigystės 30-metį. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti iškilmėje.
  •  Mieli tikintieji, mūsų bazilikoje pagaminti nauji vitražai languose. Ačiū Jums, kurie paremiate šios bazilikos puošybą. Kviečiame pagal galimybės ir toliau remti savo auka puošiant mūsų baziliką.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią