aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-09-13

  • Rugsėjo 14 d. - Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas, rugsėjo 15 d. Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją.
  • Rugsėjo 18 d., penktadienį, 18.00 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyks choro „Pastoralė“ 40-čio ir jo įkūrėjos Nijolės Jautakienės 85-čio jubiliejinis koncertas. Maloniai kviečiame. Įėjimas nemokamas.
  • Rugsėjo 20 d., sekmadienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus parapijoje. Atlaidus praves Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.
  • Rugsėjo 27 d. , sekmadienį, 12.00 val. konferencijų salėje kun. A. Lipniūno knygos "Laukio lelijos" pristatymas.
  • Nuo rugsėjo mėn. prieš šv. Mišias bus komentuojama Pranciškaus „Laudato Si“ enciklika.
  • Vyksta registracija vaikams ir paaugliams norintiems ruoštis priimti Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Pirmas susitikimas vyks rugsėjo 20 d. 9.00 val. maž. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
  • Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. vėl atnaujinama parapijos institucijų veikla, kviečiame įsijungti. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Gyvojo Rožinio draugija, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu.
  • Mieli tikintieji, bazilika pasipuošė dar 5 naujais vitražais. Kviečiame ir Jus savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant šią baziliką.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę  „Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraštį „ XXI amžius“. Dėkojame už aukas.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią