aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-01-19

  • Šiandien švenčiame Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, kuriai pop. Pranciškus parinko temą: „Nepilnamečiai migrantai, pažeidžiami ir bebalsiai.“
  • Šiandien 12.00 val. konferencijų salėje poeto, prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“ pristatymas. Dalyvauja autorius prel. V. S. Vaičiūnas, poetas R. Keturakis, knygos leidėjas V. Kubilius ir aktorius E. Stancikas. Spalvos galerijoje – dailininko Rimvydo Mulevičiaus kūrybos darbų paroda „Malda“.
  • Sausio 24 d. Bažnyčia mini vyskupą, Bažnyčios mokytoją Šv. Pranciškų Salezą, sausio 25 d. - šv. apašt. Pauliaus atsivertimą.
  • Sausio 26 d., kitą sekmadienį, švęsime Dievo Žodžio sekmadienį. Tą sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių bus šventinamas Šv. Raštas. Kviečiame tikinčiuosius su savimi turėti Šventąjį Raštą, prašome jį atsinešti iš namų. Kas neturite Šv. Rašto, yra galimybė įsigyti Naująjį Testamentą bazilikos kioskelyje.
  • Primename, kad mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8.30 iki 16.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame tikinčiuosius adoruoti Švč. Sakramentą.
  • Mieli tikintieji, ir toliau šiais metais puošime vitražais šią baziliką. Jūsų šeimos ar asmeninė auka yra labai svarbi, kad galėtume įgyvendinti šį sakralų projektą. Kviečiu apsvarstyti savo šeimoje ar yra galimybė paremti auka langą vitražu ir įsiamžinti  šioje bazilikoje?  Tai gera proga padėkoti Dievui už gyvenimą, šeimą ir globą. Dėkojame už aukas.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“ „Artuma“, „Bernardinai.lt,“ „Ta pati“, laikraščius „Prisikėlimas“ ir XXI amžių.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią