aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-05-24

  • Šiandien – Bažnyčia švenčia Kristaus Žengimą į dangų (Šeštinių) iškilmę .
  • Gegužės 31 d. - Marijos radijo renginys – MARIJATONAS. Šią dieną įvairiose šventovėse, o taip pat ir mūsų Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bei mažojoje bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai. Lietuvoje paskelbto karantino metu statybų darbai gerokai sulėtėjo. Visgi su Dievo pagalba šią vasarą planuojama užbaigti pastato išorės darbus. Dar laukia didelis iššūkis – visas vidaus ir techninis studijų įrengimas. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie kylančios studijos. Atvyks Marijos radijo savanoriai.
  • Kviečiame  tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Išpažintys pradedamos klausyti kasdien 30 min. prieš šv. Mišias.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“ bei Naująjį Testamentą.
  • Nuoširdžiai dėkojame  už aukas,  kurių dėka galime išlaikyti šią baziliką.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią