aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2022-09-25

  •  Šiandien  minime  Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Melskimės už visus, kurie yra netekę savo namų ir kad greičiau sugrįžtų į juos.
  • Šiandien - Keliautojų ir vairuotojų dieną. Melskimės už nukentėjusius ir žuvusius eismo nelaimėse, prašykime Dievo palaimos bei globos visiems eismo dalyviams. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.
  • Rugsėjo 26 d., pirmadienį, Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena (67-osios mirties metinės). 18 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Po šv. Mišių – prisiminimų vakaras.
  • Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Visą spalio mėn. bazilikoje prieš 18.00 val. šv. Mišias bus kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius jungtis bendrai maldai.
  • Kviečiame į dvasines pratybas pagal programą "Eik į savo kambarėlį". Tai ignaciškos pratybos. Jos skirtos tiems, kas nori sutvirtinti ryšį su Dievu, per Jėzaus asmenį. Atliekančius pratybas palydės T. Aldonas Gudaitis SJ. Pirmas susitikimas - spalio 10 d., pirmadienį, po 18.00 val. Mišių Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Taip pat  ir  Keliautojų ir vairuotojų dieną. Melsimės už nukentėjusius ir žuvusius eismo nelaimėse, prašysime Dievo palaimos bei globos visiems eismo dalyviams.
  • Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 val. iki 16 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Trokštančius ir galinčius skirti bent vieną valandą per savaitę pabūti tyloje su Dievu, pajėgiančius įsipareigoti, prašome kreiptis į Valeriją Lietuvnikienę.
  • Kviečiame į dvasines pratybas pagal programą "Eik į savo kambarėlį". Tai ignaciškos pratybos. Jos skirtos tiems, kas nori sutvirtinti ryšį su Dievu, per Jėzaus asmenį. Atliekančius pratybas palydės T. Aldonas Gudaitis SJ. Pirmas susitikimas - spalio 10 d., pirmadienį, po 18.00 val. Mišių
  • Tikinčiųjų žiniai, jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje yra galimybė į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios už velionį. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią