aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2023-03-26

  •  Šis sekmadienis – Maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Meldžiamės už visus, kurie tapo tokios prievartos aukomis ne tik Bažnyčioje, bet ir šeimoje, mokykloje, darbovietėje.
  • Balandžio 2 d.– Kristaus Kančios (verbų) sekmadienis. Bazilikoje 11 val. iškilmingos šv. Mišios su procesija, Mišių metu bus laiminamos verbos. Bazilikos šventoriuje vyks tradicinė Verbų mugė. Mugės metu už auką įsigydami parapijos savanorių rištas verbas ir įvairius suvenyrus, paremsite vykdomus gailestingumo darbus.
  • Balandžio 8 - 9 d. bazilikoje vyks nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, kuri prasidės Didįjį šeštadienį 8.00 val. ryto, baigsis Velykų rytą 8.00 val. Mielieji, gavome malonę iš Dievo, esame Kristaus Prisikėlimo Bažnyčia, tai didelė laimė budėti prie Viešpaties kapo iki Prisikėlimo ryto. Raginame ir kviečiame visus ateiti ir pabudėti prie Viešpaties kapo.
  • Mielieji, dėkojame, kad buvome kartu 2022 metais! Kviečiame ir šiais metais prisidėti prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos išlaikymo skiriant 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, o 0,6 % nuo GPM raginame skirti Krikščionių profsąjungai, kad ši profsąjunga sukaupusi reikalingą fondą, ateityje, kai iškils reikalas, galėtų sėkmingai apginti tikinčiųjų teises. Primename, kad skirti procentus galima tik per elektroninę deklaravimo sistemą – EDS.
  • Primename, kad apkasų žvakių gamybai reikalinga tik vaškas (skardinių ir kartono turime pakankamai), vaškas priimamas ir savanoriai laukiami tik penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10.00 iki 20.00 val. bazilikos rūsyje (Žemaičių g. 31 A). Įėjimas pro kolumbariumą.
  • Kviečiame papildyti naujai kuriamo bazilikos Sumos choro gretas. Visus valdančius balsą, intonuojančius, bei skaitančius muzikinį raštą, kviečiame papildyti naujai kuriamo mūsų bazilikos sumos choro gretas. Dėl perklausos po Sumos šv. Mišių kviečiame kreiptis į vargonininką ir choro vadovą Povilą.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Artuma“, „Žodį tarp mūsų“, „Magnificat“ , laikraščius XXI amžių,  "Prisikėlimą“ ir kitus katalikiškus leidinius.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią