aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-11-17

 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną parapijoje. Bazilikos šventoriuje, po šv. Mišių parapijiečiai galės susipažinti su parapijoje vykstančiomis karitatyvinėmis veiklomis ir gailestingumo darbais, bus vaišinami arbata.
 • Šiandien taip pat minime Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Kviečiame prisiminti asmenis, žuvusius tragiškuose eismo įvykiuose.
 • Lapkričio 22 d. šv. Cecilijos - bažnytinės muzikos, vargonininkų, dainininkų, muzikantų globėjos pagerbimo šventė parapijoje. 18.00 val. šv. Mišiose melsimės už Kristaus Prisikėlimo parapijos buvusius ir esamus vargonininkus, choristus, giesmininkus bei jų vadovus.
 • Lapkričio 23-oji – Negimusio kūdikio diena, 18.00 val. šv. Mišiose melsimės už negimusius kūdikius ir jų netektį išgyvenančius tėvus.
 • Lapkričio 24 d., kitą sekmadienį, švęsime Kristaus, Visatos valdovo iškilmę. Išpildžius įprastinęs sąlygas, bus galima laimėti visuotinius atlaidus.
 • Gruodžio 1 d. - Advento pradžia, pradėsime naujus Bažnytinius metus.
 • Gruodžio 1 d., sekmadienį, kviečiame vykti į Kaišiadorių katedrą maldai prie pal. T. Matulionio relikvijų. Norintys vykti prašome registruotis raštinėje.
 • Primename, kad kiekvieno mėnesio trečią penktadienį vyksta naktinė Švč. Sakramentą adoracija. Kviečiame adoruoti.
 • „Sidabrinė linija“ kviečia bendrauti. Tai bendravimas ir pagalba nemokamu telefonu garbaus amžiaus žmonėms, skambinti telefonu 8 800 800 20. 
 •  Mieli tikintieji, šiais metais dar bus sukurti 5 nauji vitražai bazilikos langams. Liko 7 langai (dešinėje pusėje) neužsakyti, tad Jūsų šeimos auka ir įamžinimas šioje bazilikoje yra gera proga padėkoti Dievui už gyvenimą, šeimą ir globą.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią