aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2021-07-25

 • Šiandien,   švenčiant Šventuosius Oną ir Joakimą, popiežius Pranciškus pakvietė švęsti Pasaulinę senelių ir pagyvenusi žmonių dieną „Aš su jumis kiekvieną dieną“.
 • Šiandien 9.30 val. Padėkos šv. Mišios už vikaro kun. Juliaus Grigonio tarnystę parapijoje ir išlydėjimas į tarnystę Vandžiogalos Švč. Trejybės ir Labūnavos Dievo apvaizdos parapijose.
 •  Šiandien, dar norinčius pasiskiepyti, Kauno rotušėje nuo 9 iki 13 val. laukia Mobilaus vakcinavimo centro autobusas.
 • Liepos 30 d., penktadienį, Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena. 11.00 val. šv. Mišios bazilikoje.
 • Rugpjūčio 1 d., sekmadienį, po 9.30 val. šv. Mišių parodų salėje atidaroma a.a. fotomenininko Eugenijaus Striogos „Džiazas fotografijose“ paroda. Paroda veiks iki rugsėjo mėn.
 • Mieli tėveliai, kviečiame pamąstyti apie Jūsų vaikučių (nuo 10 iki 14 metų) pasirengimą Atgailos (Susitaikymo) bei Eucharistijos sakramentams. Rugsėjo mėnesį, kaip ir kiekvienais metais, katechetai pradės ruošti vaikus Pirmajai išpažinčiai ir Šv. Komunijai. Jau nuo liepos 1 d. prasidėjo vaikų registracija, kuri tęsis iki rugsėjo 5 dienos. Prašome registruotis ir pildyti anketą, kuri randasi parapijos internetinėje svetainėje, skelbimų puslapyje.
 • Kviečiame į  vasaros koncertus bazilikos terasoje, šį koncertų projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Kristaus Prisikėlimo parapija, privatūs rėmėjai. Koncertai  vyks liepos 28 d.,  liepos 30 d., rugpjūčio 1 d. ir rugpjūčio 8 d.,  pradžia 19.00 val., išsamiau apie koncertus žiūrėti skelbimų lentoje.
 • Kristaus  Prisikėlimo parapijoje veikianti Pagalbos namuose tarnyba kviečia parapijiečius į socialinių darbuotojų padėjėjų lankomosios priežiūros darbuotojų kursus. Kursai yra nemokami, pabaigus mokymus išduodamas kvalifikaciją suteikiantis pažymėjimas ir  atlikusiems praktiką suteikiama galimybė įsidarbinti. Kursai vyksta darbo dienomis. Daugiau informacijos jums suteiks parapijos namuose, esančiuose Aukštaičių g. 6.
 • Mieli tikintieji, mūsų bazilikoje pagaminti nauji vitražai languose. Ačiū Jums, kurie paremiate šios bazilikos puošybą. Kviečiame pagal galimybės ir toliau remti savo auka puošiant mūsų baziliką.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią