aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2021 m. sausis

  • Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius:  atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 10 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.
  • Nuo gruodžio 16 d. iki sausio 10 d. stabdomos viešos pamaldos bažnyčiose. Jūsų užsakytomis intencijomis šv. Mišias kunigai aukoja individualiai.
  • Bažnyčios atviros privačiai maldai. Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia atidaryta   nuo 8.00 iki 16.00 val.,  Kristaus Prisikėlimo bazilika  nuo 9.00 iki 18.00 val.
  • Mieli tikintieji, Jūsų dėka viena bazilikos langų pusė jau užsakyta ir pasipuoš 28 vitražais. Kviečiame ir kitus parapijos bendruomenės narius savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant vitražais ir kitą bazilikos langų pusę.
  • Dėkojame aukotojams.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią