aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-10-18

  • Šiandien  Bažnyčia švenčią Pasaulinę misijų dieną. Aukos renkamos misijų veiklai paremti.
  • Spalio 22 d. 12.00 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje, švenčiant Šv. Jono Pauliaus II liturginę šventę, Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui bus įteiktas palijus. Palijų kaip vienybės su Apaštalų Sostu ir šv. Petro įpėdiniu Romos Soste ženklą arkivyskupui įteiks apaštalinis nuncijus Lietuvoje.Palijus – tai balta ėriuko vilnos juosta, kurią puošia šeši juodi šilko kryželiai, simbolizuojantys Kristaus žaizdas. Į palijų gali būti įsegami trys smeigtukai, primenantys Nukryžiuotojo vinis. Palijus yra išskirtinis popiežiaus, arkivyskupų metropolitų ir patriarchų ženklas, rodantys ypatingą ryšį su Šventuoju Tėvu ir visais vyskupais. Jis simbolizuoja avinėlį, Gerojo ganytojo nešamą ant pečių. Kadangi palijus yra dvigubos Y formos, drauge tai ir nukryžiuotojo Avinėlio – Kristaus – ženklas.
  • Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė, pamaldos bažnyčiose vyks sekmadienio tvarka. 17.00 val. bazilikoje bus giedamas Rožinis už mirusius.
  • Lapkričio 2 d. – Maldos už mirusius diena (Vėlinės). Pamaldos vyks 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val. 17.00 val. bazilikoje bus giedamas Rožinis už mirusius. Po vakarinių Mišių procesija už mirusiuosius.
  • Lapkričio mėn. 1 - 8 d., Vėlinių oktavoje, 8.00 ir 18.00 val. bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusius. Šiomis dienomis aplankius kapus, pasimeldus Šv. Tėvo intencija, saugantis nuodėmių, sukalbant maldas už mirusius, galima pelnyti visuotinius atlaidus. Bazilikoje ant staliuko yra lapeliai, kuriuose galite užrašyti savo intencijas Vėlinių oktavai už mirusiuosius. Auką ir užpildytus lapelius prašome įmesti į aukų dėžutę.
  • Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. vėl atsinaujino parapijos institucijų veikla, kviečiame įsijungti. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu12.00 val. konferencijų salėje vyks Žaliakalnio bendruomenės valanda. Edmundo Janušaičio naujos knygos "Vileišio aikštė" pristatymas.
  • Mieli tikintieji, bazilika pasipuošė dar 5 naujais vitražais. Kviečiame ir Jus savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant šią baziliką.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę  „Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraštį „ XXI amžius“.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią