aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-09-15

 • Šiandien  9.30 val. Šv. Mišių tiesioginė transliacija per Marijos radiją iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos. Bus renkamos aukos Marijos radijui.
 • Šiandien 11.00 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai mūsų parapijoje. Atlaidus praves Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Tomas Trečiokas.
 • Šiandien 12.00 val. konferencijų salėje projekto “Dialogas – žodis ir spalva“ atidarymas. Žodžio valandoje - dailininko Viktoro Žilinsko poezijos skaitymai. Skaitymuose dalyvauja aktoriai E. Stancikas, K. Kazakevičiūtė ir pats autorius. Parodų salėje - parodos POST SCRIPTUM atidarymas.
 •  Spalis skelbiamas Ypatingu misijų mėnesiu „PAKRIKŠTYTI IR SIUNČIAMI“. Artėjant šiam mėnesiui sekmadienio rytais, prieš šv. Mišias 7.40 val. ir 10.40 val. yra vedama katechezė apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje. Katechezę veda mons. V. Grigaravičius ir diakonas B. Ulevičius.
 • Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija kviečia į maldos ir savipagalbos grupę tuos, kurie patyrė artimojo savižudybę. Grupė renkasi kiekvieną trečiadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose, šalia bažnyčios (Radvilėnų pl. 11).
 • Primename, kad trečią mėnesio penktadienį mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje vyksta naktinė Švč. Sakramento adoracija. didieji Šilinių atlaidai.
 • Vyksta registracija vaikams ir paaugliams norintiems priimti Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Registruotis parapijos raštinėse ir zakristijoje.
 • Mieli tikintieji, šį rudenį bus sukurti dar 5 nauji vitražai bazilikos langams. Kviečiame ir Jus savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant šią baziliką.
 • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o kitų metų sausio mėn., po Trijų Karalių šventės, piligriminė kelionė į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją galite gauti raštinėse arba zakristijose.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią