aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2022-05-22

  •  Gegužės 27 d., penktadienį, 18.00 val. bazilikoje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
  •  Gegužės 29 d., paskutinį gegužės sekmadienį, švęsime Viešpaties Žengimą į dangų (Šeštines).
  •  Gegužės 29 d. Visuotinė Bažnyčia taip pat švenčia Visuomenės komunikavimų priemonių dieną. Ta proga aukos bus renkamos katalikiškai žiniasklaidai paremti.
  • Gegužės 29 d., sekmadienį, 12.00 val. konferencijų salėje kviečiame sinodinio kelio VI temos "Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“ ir VII temos „Sinodalumo ugdymas“ aptarimą. Šiandien bazilikoje dalinamos anketos, prašome jas užpildyti ir atsinešti į susitikimą.
  •  Šiandien parapijoje renkamos aukos Marijos radijo koplyčios ir naujos studijos įrengimui. Jūsų laukia Marijos radijo savanoriai. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir savo auka prisidėti prie kylančios studijos.
  •  Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį, jei dar neatlikote ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  • Tikinčiųjų žiniai, jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje yra galimybė į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios už velionį. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią