aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2023 m. gegužės mėn.

  • Gegužės 21 d. švenčiame Kristaus Žengimą į dangų (Šeštines) ir Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Surinktos aukos bus skiriamos Bažnyčios komunikacijos veiklai.
  • Gegužės 28 d. Bažnyčia švenčia Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę.
  • Gegužės 21 d. bazilikoje ir mažojoje bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, bus renkamos aukos Ukrainos Marijos radijui, kad šis radijas galėtų vykdyti veiklą sunkiomis karo sąlygomis! Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie šios kilnios misijos. Atvyks Marijos radijo savanoriai.
  • Kviečiame papildyti naujai kuriamo bazilikos Sumos choro gretas. Visus valdančius balsą, intonuojančius, bei skaitančius muzikinį raštą, kviečiame papildyti naujai kuriamo mūsų bazilikos sumos choro gretas. Dėl perklausos po Sumos šv. Mišių kviečiame kreiptis į vargonininką ir choro vadovą Povilą.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Artuma“, „Žodį tarp mūsų“, „Magnificat“ , laikraščius XXI amžių,  "Prisikėlimą“ ir kitus katalikiškus leidinius.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią