aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2021-02-28

 • Nuo kovo 1 d. pamaldos mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje vyks kiekvieną dieną 8.00 val.,  bazilikoje - 18.00 val., šeštadieniais 8.00 ir  9.00 val. (mažojoje), sekmadieniais 8.00 (mažojoje bažnyčioje), 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val. (bazilikoje).
 • Taip pat kiekvieną dieną mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija nuo 8.00 iki 16.00 val.
 • Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 8.30 val.  apmąstomi Kryžiaus keliai. Sekmadieniais 7.30 val. - giedami graudūs verksmai prie išstatyto Švč. Sakramento.
 • Kovo 4 d. švęsime Šv. Kazimiero iškilmę. 10.00 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje bus. aukojamos šv. Mišios.
 • Kovo 6 d., šeštadienį, Lietuvos vyskupai kartu su Europos Tarybai priklausančių šalių-narių vyskupų konferencijų Taryba (CCEE) kviečia tikinčiuosius jungtis į kontinentinę maldos grandinę ir melstis už mirusiuosius nuo COVID-19. Šia proga 18.00 val. bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius nuo COVID-19.
 •  Kovo 7 d., sekmadienį, tikintieji kviečiami melstis už lietuvius pasaulyje - Lietuvoje ir svetur gyvenančių mūsų tautiečių dvasinę vienybę.
 • Kovo 11d., ketvirtadienį, Kauno arkikatedroje švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 10.00 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą.
 • Kovo 12 d. skirkime "24 valandas Viešpačiui“. Kviečiame tikinčiuosius atlikti išpažintį ir adoruoti prie Švč. Sakramento.
 • Primename, kad popiežius Pranciškus šiuos metus paskyrė Šv. Juozapui. Šia proga kovo 19 d., penktadienį, 10.00 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje šis šventasis bus paminėtas iškilmingomis Mišiomis.
 • Mieli tikintieji, prasidėjo Gavėnia - pasninko, gailestingumo ir gerų darbų metas. Kaip ir prieš Kalėdas, taip ir Gavėnioje atveriama gailestingumo skrynia Caritas Sriubos  valgyklai. Jūsų pasninko penktadieniais sutaupytas maistas tegul dosnumo dėka patenka šiai valgyklai. Produktus prašome atnešti tik tuos, kurie negenda.
 •  Kviečiame Gavėnios metu atlikti velykinę išpažintį, kad nesusidarytų eilės prieš pat Šv. Velykas. Pandemija koreguoja daugelį sielovadinių dalykų, todėl Jūsų išmintingi sprendimai padės mums visiems apsisaugoti ir dvasiškai pasiruošti Velykų džiaugsmui.
 • Mieli   tikintieji,  jei mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje galima į bažnyčią atnešti karstą ar urną.  Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios. Primename, kad Bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai. 
 • Ir toliau šiais metais vitražais puošime baziliką. Esame dėkingi, kurie jau savo auka prisidėjo prie šio sakralaus projekto. Prašome pagal savo galimybes prisidėti ir padėti įgyvendinti šį projektą. 
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią