aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-02-23

  • Vasario 26 d. trečiadienį, Pelenų diena. Gavėnios pradžia. Pamaldos vyks 7.00, 8.00 ir 10.00 mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val. Prisikėlimo bazilikoje. Šv. Mišių metu tikinčiųjų galvos bus barstomos pelenais. Pelenų dienoje ir penktadieniais gavėnioje privalomas pasninkas.
  • Kovo 1 d., kitą sekmadienį, Maldos už lietuvius pasaulyje diena.
  • Kovo 4 d., trečiadienį, švęsime Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmę. Tikinčiuosius kviečiame dalyvauti Šventojo garbei surengtose iškilmingose pamaldose mūsų parapijoje. Šv. Mišios bus aukojamos šiokiadienio tvarka.
  • Mieli tikintieji, ir toliau šiais metais puošime vitražais šią baziliką. Jūsų šeimos ar asmeninė auka yra labai svarbi, kad galėtume įgyvendinti šį sakralų projektą. Kviečiu apsvarstyti savo šeimoje ar yra galimybė paremti auka langą vitražu ir įsiamžinti  šioje bazilikoje?  Tai gera proga padėkoti Dievui už gyvenimą, šeimą ir globą. Dėkojame už aukas.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“ „Artuma“, „Bernardinai.lt,“  laikraščius „Prisikėlimas“ ir XXI amžių.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią