aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2022-11-27

  •  Šiandien  prasideda Adventas ir naujieji bažnytiniai metai. Advento sekmadieniais 7.30 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir 9.00 val. bazilikoje vyks Rarotų pamaldos, bus šventinami kalėdaičiai. Advento metu, penktadieniais, tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir visuomenę kviečia daryti gailestingumo darbus.
  • Šiandien renkamos aukos „Marijos radijo“ išlaikymui. Po šv. Mišių (8.00 val., 9.30; 11.00; 12.30 ; 18.00 val.) bažnyčios gale Jūsų laukia „Marijos radijo“ savanoriai.
  • Lapkričio 30 d. Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą, o gruodžio 3 d. kunigą šv. Pranciškų Ksaverą.
  • Vyksta Adventinė akcija "Gerumas mus vienija“. Tikinčiuosius kviečiame įsigyti žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu. Tokiu būdu paremsite Carito Sriubos valgyklą. 
  • Tikinčiųjų žiniai, jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje yra galimybė į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios už velionį. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  •  Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Artuma“, „Žodį tarp mūsų“, „Magnificat“ , laikraščius XXI amžių,  "Prisikėlimą“ ir kitus katalikiškus leidinius.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią