aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-08-18

  • Rugpjūčio 23 d., penktadienį, 17.30 val. į Kristaus Prisikėlimo baziliką bus atvežta Švč. M. Marijos statula iš Fatimos. Kartu dalyvaus už krikščioniškąsias vertybes susikūrusi bendruomenė. Bus aukojamos šv. Mišios, giedama Švč. Marijos litanija. Vakarinių šv. Mišių metu bus laiminami vaikai, kad Dievas globotų juos per visus mokslo metus. Kviečiame tikinčiuosius kartu su savo vaikais ir anūkais gausiai dalyvauti.
  • Rugsėjo 8 ir 15 d., sekmadieniais, organizuojamos piligriminės kelionės į Šiluvos atlaidus, norinčius vykti kviečiame registruotis parapijos raštinėse arba zakristijoje.
  • Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia vykti į Šiluvą: Rugpjūčio 25 d.,  sekmadienį,  – į PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENĄ , rugsėjo 13 d.,  penktadienį,  - į LIGONIŲ,  SLAUGYTOJŲ, MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENĄ. Registracija ir daugiau informacijos tel. 8 686 15 225 arba el.p. piligrimu.centras@gmail.com
  • Vyksta registracija vaikams besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją (nuo 10 metų) ir jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (nuo 15 metų). Prašome registruotis parapijos raštinėse ir zakristijoje.
  • Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. vėl atnaujinama parapijos institucijų veikla, kviečiame įsijungti. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu. Norinčius aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime prašome registruotis, kad galėtume Jums siųsti įvairias informacijas ir kvietimus į susitikimus.
  • Mieli tikintieji, šį rudenį bus sukurti dar 5 nauji vitražai bazilikos langams. Kviečiame ir Jus savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant šią baziliką.
  • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o kitų metų sausio mėn., po Trijų Karalių šventės, piligriminė kelionė į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją galite gauti raštinėse arba zakristijose.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią