aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2020-11-29

  • Šiandien  prasideda Adventas ir naujieji bažnytiniai metai. Advento sekmadieniais 7.30 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir 9.00 val. bazilikoje vyks Rarotų pamaldos, bus šventinami kalėdaičiai. Aukos surinktos už kalėdaičius bus skirtos bazilikos puošybai - langų vitražams.
  •  Advento metu, penktadieniais, tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir visuomenę kviečia daryti gailestingumo darbus. Šią dieną prasidės akcija "Gerumas mus vienija“. Tikinčiuosius kviesime įsigyti žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu. Tokiu būdu paremsite Sriubos valgyklą. Taip pat prašome, kas galite atneškite šiltas pirštines, šalikus ir kepures. Jos bus išdalintos benamiams Kūčių dieną. Savo atneštą dovaną galite įdėti į pintinę, kuri randasi prie altoriaus.
  • Mieli tikintieji, Jūsų dėka viena bazilikos langų pusė jau užsakyta ir pasipuoš 28 vitražais. Kviečiame ir kitus parapijos bendruomenės narius savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant vitražais ir kitą bazilikos langų pusę.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę  „Žodis tarp mūsų“,  laikraščius „ XXI amžius“ ir "Prisikėlimas".
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią