aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-12-08

  • Šiandien 12 val. konferencijų salėje Žodžio valanda skirta Žemaitijos paminėjimo 800 metų jubiliejui. Versim Žemaičių almanacho „Už kalno kalnas“ puslapius. Dalyvauja autoriai. Spalvos galerijoje dailininko Gvido Latako tapybos paroda.
  • Gruodžio 15 d. – Dievo Žodžio sekmadienis parapijoje.
  • Gruodžio 21 - 22 d. Advento rekolekcijos parapijoje. Rekolekcijas prasidės šeštadienį 18 val. šv. Mišiomis. Rekolekcijas praves kun. G. Blužas OFS. Kviečiame tikinčiuosius gausiai dalyvauti Susitaikinimo pamaldose.
  • Gruodžio 24 d., antradienį, Kūčios. Šv. Mišios aukojamos 7.00; 8.00 ir Bernelių šv. Mišios 22.00 val.
  • Gruodžio 25 d. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas (Šv. Kalėdos). Pamaldos – sekmadienio tvarka.
  • Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 12.00 ir 18.00 val. 12.00 val. iškilmingos šv. Mišios, minėsime M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 15 -ųjų metinių iškilmę.
  • Primename, Advento metu, penktadieniais, tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir visuomenę kviečia daryti gailestingumo darbus.
  • Mieli tikintieji, šiais metais dar bus sukurti 5 nauji vitražai bazilikos langams. Liko 7 langai (dešinėje pusėje) neužsakyti, tad Jūsų šeimos auka ir įamžinimas šioje bazilikoje yra gera proga padėkoti Dievui už gyvenimą, šeimą ir globą.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“ „Artuma“, „Bernardinai.lt,“ „Ta pati“, laikraščius „Prisikėlimas“ ir XXI amžių. bei Šiaulių vyskupo E. Bartulio išleistą 2020 m kalendorių.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią