aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-05-19

  • Šiandien, 12.00 val. konferencijų salėje projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva 2019“ uždarymas. Žodžio valanda skirta Vaižganto metams paminėti – literatūrinis spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“, atliekamas aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo. Dalyvauja Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vadovas Alfas Pakėnas, rašytojas Laimonas Inis, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai bei vokalinis ansamblis PINIJA (vadovas Arvydas Paulauskas). Spalvos galerijoje – jungtinė dailininko Viliaus Ksavero Slavinsko tapybos ir Kazimiero Sigito Straigio skulptūros darbų paroda „Inversijos“.
  • Gegužės 26 d., sekmadienį, 11.00 val. iškilmingos Šv. Mišios. Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Vyks parapijos kanoninė vizitacija ir teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Po iškilmių - agapė šventoriuje. Maloniai kviečiame tikinčiuosius dalyvauti iškilmėje.
  • Gegužės 26 d., sekmadienį, šv. Mišios 12.30 val. nebus aukojamos.
  • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o kitų metų sausio mėn., po Trijų Karalių šventės, piligriminė kelionė į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją galite gauti raštinėse arba zakristijose. Dėkojame už aukas.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią