aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2021-04-18

  • Penktadienio naktį pas Viešpatį iškeliavo Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos  narys Gintautas Paulauskas. Šiandien jo urna bus pašarvota bazilikoje nuo 15.00 val., šv. Mišių malda vakare už Gintautą 18.00 val., po šv. Mišių – In memoriam Gintautas Paulauskas.
  •  Balandžio 25 d.,  kitas sekmadienis – Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šią dieną tikintieji kviečiami maldai už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą. Taip pat bus daroma rinkliava Kauno kunigų seminarijai paremti.
  •  Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį, jei dar neatlikote ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  •  Pranešame tikintiesiems, kad nuo kovo 1 d., jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje  galima į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Taip pat Jums patogiu laiku yra aukojamos Šv. Mišios. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  •  Mieli tikintieji, mūsų bazilikoje pagaminti nauji vitražai languose. Ačiū Jums, kurie paremiate šios bazilikos puošybą. Kviečiame pagal galimybės ir toliau remti savo auka puošiant mūsų baziliką. Kviečiame skirti 2 % nuo GPM bazilikos vitražams. Iki gegužės 1 d. užpildykite ir pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos FRO512 prašymą.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią