Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
DŽIUGIAI ŠVĘSKIME YPATINGĄJĮ GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ

Visus, tikinčiuosius ir toli esančiuosius,
tepasiekia kvapnusis gailestingumo aliejus
kaip Dievo Karalystės, jau esančios tarp mūsų,
ženklas. (Popiežius Pranciškus)

katalikai.lt/gailestingumojubiliejus

JUBILIEJINIŲ GAILESTINGUMO METŲ ŠVENTIMO
Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir parapijoje
PROGRAMA
(2015 12 08–2016 11 20)

MALDA

Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija
Pirmadieniais – šeštadieniais 7.30 val. ir 17.40 val. (mažojoje bažnyčioje ir bazilikoje)
Sekmadieniais 10.30 val. (bazilikoje)

Švč. M. Marijos litanija ir pasiaukojimo malda
Šeštadieniais 18.30 val. (bazilikoje)

Švč. Sakramento adoracija
Pirmadieniais – penktadieniais 8.30 – 16.00 val. (mažojoje bažnyčioje)
Penktadieniais 18.30 val. (bazilikoje)

Nuolatinė 24 val. Švč. Sakramento adoracija

Nuo vasario 19 d.(kiekvieną mėnesio trečiąjį penktadienį). Pradžia penktadienio rytą 8.00 val., pabaiga šeštadienio rytą 8.00 val.(mažojoje bažnyčioje)

TĘSTINĖS GAILESTINGUMO DARBŲ AKCIJOS, evangelizacija ir UGDYMAS

Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“
2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. balandžio mėn.

Caritas žvakučių akcija „Gerumas mus vienija“
2015 m. gruodžio 1–25 d.

Saulės gimnazijos labdaros akcija „Nešam džiaugsmą į tavo namus“, skirta Žaliakalnio vaikų dienos centrui
2015 m. gruodžio 1–18 d.

J. Jablonskio gimnazijos labdaros akcija „Mūsų gerumas“, skirta Vilijampolės soc. globos namų vaikams
2015 m. gruodžio 8–24 d.

Konkursas „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“, I etapas parapijos mokyklose
2016 m. sausio 11 d. - kovo 18 d.

Olimpiada „Garstyčios grūdas - 2016” parapijos mokyklų 8- ųjų klasių moksleiviams
2016 m. vasario 1 - kovo 18 d.

Katechezė
Sekmadieniais 7.45 val. ir 9.15 val. (mažojoje bažnyčioje ir bazilikoje)

Kviečiame švęsti ir patirti Dievo gailestingumą per Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą prašant „Tėvą atleisti nuodėmes ir leisti paplisti jo gailestingam atlaidumui“.
Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šiokiadieniais 6.30 - 8.30 val. , bazilikoje 17.30 - 18.30 val., sekmadieniais 7.30 - 9.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje , bazilikoje 9.30 -13.00 val.; 17.30 - 19.30 val. ir pamaldų metu susitaikymui su Dievu (išpažinčiai) ar dvasiniam pokalbiui budi kunigai.

SPECIALIŲ RENGINIŲ KALENDORIUS

2015 m. GRUODIS >>

 • 8 d. Ypatingojo  Gailestingumo jubiliejaus pradžia. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė
 • + 9–10 d. Integruotos tikybos ir etikos pamokos „Praktinio gerumo dienos“. Susitikimai su Prisikėlimo parapijos Caritas ir Jaunimo centro vadovėmis J. Matikoviene ir I. Kulvietyte.
 • 13 d. Bendruomenės dalyvavimas Jubiliejinių Gailestingumo metų atidarymo iškilmėje arkikatedroje
 • + 17 d. Praktinio gerumo diena (savanoriškos pagalbos akcija, siekiant padėti seniems ir vienišiems žmonėms pasiruošti Šv. Kalėdoms)
 • 19–20 d. Parapijos Atsinaujinimo diena. Advento rekolekcijos
 • + 24 d. Kūčios Kauno m. socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Caritas valgykloje
 • 27 d. Šventosios Šeimos iškilmė

2016 m. SAUSIS >>

 • 3 d. Pal. Mykolo Sopočkos minėjimas
 • 17 d. Pabėgėlių – migrantų diena

2016 M. VASARIS >>

 • 2 d. Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymas
 • + 24 d. Integruota tikybos, etikos ir ugdymo karjerai pamoka „Gailestingumas. Kaip pažinti ir valdyti emocijas?" Susitikimas su režisiere Nerimi Karpuškaite-Akelaitiene.("Saulės" gimnazijoje)

2016 m. KOVAS >>

2016 m. BALANDIS >>

 • 3–10 d. Dievo Gailestingumo savaitė

2016 m. GEGUŽĖ >>

2016 m. BIRŽELIS >>

 • 5 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmė

2016 m. RUGSĖJIS>>

2016 m. SPALIS >>

2016 m. LAPKRITIS >

PILIGRIMYSTĖ

2015 m. gruodis – 2016 m. lapkritis Keliaujančios Madonos – Marijos, Paslaptingos Rožės, Dievo Motinos – piligrimystė parapijoje

2016 m. sausio 18–21 d. Piligriminė kelionė į Romą

2016 m. kovo 01–04 d. Piligriminė kelionė į Romą

2016 m. balandžio 11–14 d. Piligriminė kelionė į Romą

2016 m. rugsėjo 11 d. ir 14 d.Piligriminė kelionė į Šiluvą 

2016 m. lapkričio 9 - 17 d.Piligriminė kelionė į Šv. Žemę

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021