Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Eucharistijos šventės "Eucharistija - amžinoji vienybė su Kristumi" programa (2007 m. rugsėjo 20-23 d.)

Paskelbta: 2007-08-03

 Rugsėjo 20 d., ketvirtadienis

Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31b)

ATGAILOS IR LIGONIŲ DIENA
17.00 val. Atgailos pamaldos.
18.00 val. Eucharistijos šventimas, vadovauja mons. teol. lic. V. Grigaravičius.                                                      
Rugsėjo 21 d., penktadienis

Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31b)

17.00 val. Šventės atidarymas ir konferencija tema: „Kaip susitikti su Dievu“, prelegentas kun. M. Pukštys.
18.00 val. Eucharistijos šventimas, vadovauja prel.doc.dr. V.S.Vaičiūnas. Gieda Kristaus Prisikėlimo parapijos choras, vad. D.Beinarytė.
19.00 val. Švč. Sakramento garbinimo procesija į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią (Aukštaičių g. 4), kurioje vyks adoracija iki 21.00 val.


Rugsėjo 22 d., šeštadienis

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4)

09.00 val. Eucharistijos šventimas, vadovauja mons. baž.t.lic. A.Grušas. Gieda Kristaus Prisikėlimo parapijos choras, vad. D. Beinarytė.
Šv. Sakramento adoracija. Atsakingi:
10.00-11.00 val. Parapijos sumos choras.
11.00-12.00 val. Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės.
12.00-13.00 val. Tikybos mokytojai ir „Angelaičiai“.
13.00-14.00 val. Šv. M.Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos seserys.
14.00-15.00 val. Gyvojo rožinio grupė .
15.00-16.00 val. „Caritas“ ir draugija ,,Kedras“.
16.00-17.00 val. Jaunų šeimų klubas ir Ateitininkai.
17.00-18.00 val. Marijos legionas , Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių seserys.
18.00-19.00 val. Pastoracinė taryba.
19.00-20.00 val. Katalikių moterų sambūris.
20.00-21.00 val. Seserys Kotrynietės.


Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31b)

11.00 Eucharistijos šventimas, vadovauja vysk. J. Preikšas. Gieda Kauno Įgulos karininkų ramovės moterų choras “Indraja”. Meno vadovė ir dirigentė – Z. Gerasina.
12.00 val. Renginių ciklo „Žodis ir Spalva“ atidarymas. Aktoriaus E. Stanciko monospektaklis „Judo išpažintis“.
16.00 val. Seserų pranciškonių programa „Švč. M. Marijos tikėjimo šventimas“.
18.00 val. Eucharistijos  šventimas ir Vakarinė valandų liturgija, vadovauja mons. teol. lic. V. Grigaravičius.
Gieda Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės ir parapijos jaunimas.
19.00 val. Filmo ,,Eucharistijos stebuklai“ demonstravimas.

Rugsėjo 23 d., sekmadienis

Mažojoje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4)

07.30 val. Rytmetinė valandų liturgija, vadovauja Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės.
08.00 val. Eucharistijos šventimas, vadovauja vysk. R. Krikščiūnas. Gieda parapijos bendruomenė.
09.00 val. Švč. Sakramento adoracija.
12.00 val. Švč. Sakramento garbinimo procesija iš Mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios į Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.


Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31b)

09.30 val. Eucharistijos šventimas, vadovauja kun. M. Pukštys. Gieda parapijos bendruomenė.
10.15 val. Mokinių piešinių pristatymas. Tema - „Vaikai švenčia Eucharistiją“, „Vaikai ruošiasi Šiluvos Marijos jubiliejui“
10.20 val. Paskaita „Švč. Sakramento kultas“, prelegentas kun. teol. lic. A.Kazlauskas.
12.30 val. Iškilmingas Eucharistijos šventimas, vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ.
Gieda KTU akademinis choras „Jaunystė“, vad. D.Beinarytė.
14.30 val. Agapė ir Etnografinio ansamblio „Sūduva“ koncertas bažnyčios šventoriuje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021