Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sveikiname su Šv. Velykomis - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus PRISIKĖLIMU!

Paskelbta: 2024-03-29
Kviečiame kartu švęsti:
Kovo 30 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, 20.00 val. VELYKNAKČIO pamaldas mūsų bazilikoje. 
Kovo 31 d. PIRMOJI ŠV.VELYKŲ DIENA. 
8.00 val. Viešpaties Prisikėlimo Šv. Mišios ir procesija bazilikoje.
8.00 val.Šv. Mišios mažojoje bažnyčioje 
11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (bazilikoje). Balandžio 1 d., 
ANTROJI VELYKŲ DIENA, 
8.00 val. Šv. Mišios (mažojoje bažnyčioje), 
9.30, 11.00, ir 18.00 val. – Šv. Mišios (bazilikoje).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021