Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sausio 21 d. - Dievo Žodžio sekmadienis.

Paskelbta: 2024-01-19
Sausio 21 d., sekmadienį, Dievo Žodžio sekmadienis. Bus laiminama Šventasis Raštas (Biblija). Kviečiame atsinešti. "Tegul Dievo žodžiui skirtas sekmadienis padeda Dievo tautai vis maldingiau ir artimiau pažinti Šventąjį Raštą, kaip šventasis autorius jau seniai mokė: „Tas žodis yra tau labai arti, – jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumei“ (Įst 30, 14) (Popiežius Pranciškus).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021