Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Knygelės „Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui“ pristatymas Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje

Paskelbta: 2024-01-19
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021