Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. gegužės 28 d. Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė (Sekminės)

Paskelbta: 2023-05-18


DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK,

spindulių dangaus mums teik,

 žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių, nuženk,

 savo dovanas dalink,

 mūsų dvasią atgaivink!

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021