Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. gegužės 21 d.12.30 val. Pirmos šv. Komunijos šventė

Paskelbta: 2023-05-11

Nuotrauka iš archyvo, 2022 m. gegužė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021