Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. balandžio 13 d. 18.00 val. Malda už parapijos pastoracinės tarybos narį Gintautą Paulauską, minint pirmąsias mirties metines

Paskelbta: 2022-03-18

2021 metais balandžio 16 d. po sunkios ligos, eidamas 62-uosius metus, pas Viešpatį iškeliavo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos narys Gintautas Paulauskas.

Į amžinąjį gyvenimą išlydėjome išskirtinį savo bendruomenės narį – dosnų, veiklų, iš visos širdies atsiliepiantį į kasdienius Bažnyčios rūpesčius žmogų, dorą, uolų kataliką, savo pasiaukojamu darbu ir pavyzdžiu liudijantį Dievo ir artimo meilę. (>>>)

Gintauto kruopštumą, atsakingumą, atsidavimą parapijai matė visi Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai: jis prisidėjo prie V. Kašubos horeljefo „Prisikėlęs Kristaus“ darbų bazilikoje, dalyvavo Kryžiaus kelio stočių sukūrimo projekte, bazilikos šventoriaus grindimo akmenimis projekte, vadovavo infraraudonųjų spindulių šildymo sistemos įrengimui bazilikoje.

 Tai tik keletas atliktų darbų, prie kurių su savo mokslų daktaro nuomone ir dalykiškais patarimais pirmasis buvo Gintautas.

2010 metais už nuoširdžią paramą Kristaus Prisikėlimo parapijai, aktyvų dalyvavimą parapijos bendruomenės veikloje ir ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą Gintautas Paulauskas buvo apdovanotas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

2012 m. už nuopelnus, dalyvaujant parapijos gyvenime ir aktyviai sprendžiant socialines bei pastoracines parapijos problemas, Gintautas buvo apdovanotas Padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“, 2014 m. – jubiliejiniu medaliu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004-2014“.

 Gintauto Paulausko nuveikti darbai parapijai ir visuomenei išliks mūsų mintyse ir širdyse. Jo nesavanaudiškumas, dosnumas, nuoširdumas ir kruopštumas tebūna pavyzdžiu mums visiems.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021