Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gavėnios metu kviečiame maldai už Ukrainą

Paskelbta: 2022-03-02

Gavėnios metu kiekvieną vakarą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.30 val. už Ukrainos tautą ir taiką pasaulyje meldžiasi  ukrainiečių palaikymo  Ekumeninė maldos grupė. Į šį  maldos susitikimą kviečiami visi norintys melstis kartu. 

Atsiliepdami į Lietuvos vyskupų kvietimą visi drauge burkimės į  rožinio maldą savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose.

 Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje.

 Taip pat gavėnios metu Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 7.30 val. kalbamas rožinis, penktadieniais bazilikoje 17.30 val. apmąstomi Kryžiaus keliai, sekmadieniais 7.30 val. - giedami “Graudūs verksmai“ prie išstatyto Švč. Sakramento.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021