Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. gruodžio 31 d. 18.00 val. bazilikoje Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus

Paskelbta: 2021-12-21


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021