Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. gruodžio 8 d., trečiadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 val. (mažoje bažnyčioje ) ir 18.00 val. (bazilikoje)

Paskelbta: 2021-12-06
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021