Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Adventas – susikaupimo ir laukimo metas

Paskelbta: 2021-11-22
"Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių,
debesys, lykit lietumo teisybės.
Išdžiūvus žemė teatsigaivina ir
Atpirkėją mums teišdaigina" (Advento giesmė "Rasokit dangūs")

Advento sekmadieniais 7.30 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir 9.00 val. bazilikoje vyksta Rarotų pamaldos.

Advento metu, penktadieniais, tikintiesiems yra privalomas pasninkas.

Kviečiame tikinčiuosius atlikti išpažintį ir taip pasiruošti Kalėdų šventėms.

Kunigai išpažinčių klauso kiekvieną dieną Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) nuo 7.30 iki 8.30 val. ir bazilikoje nuo 17.30 iki 18.30 val.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021