Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Adventas – susikaupimo ir laukimo metas.

Paskelbta: 2021-11-22
"Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių,
debesys, lykit lietumo teisybės.
Išdžiūvus žemė teatsigaivina ir
Atpirkėją mums teišdaigina" (Advento giesmė "Rasokit dangūs")

Advento sekmadieniais 7.30 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir 9.00 val. bazilikoje vyksta Rarotų pamaldos.

Advento metu, penktadieniais, tikintiesiems yra privalomas pasninkas.

Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir visuomenę kviečia daryti gailestingumo darbus.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021