Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. lapkričio 21 d. – Kristus, Visatos valdovas

Paskelbta: 2021-11-15

12.00 val. Kauno katedroje bazilikoje iškilmingose šv. Mišiose bus užbaigti Kauno arkikatedros bazilikos 100-mečio jubiliejiniai metai. Iškilmėse dalyvaus Apaštalų Sosto nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Antunas Petaras Rajičius bei Lietuvos vyskupai. Bus pašventinta nauja vėliava su bazilikos herbu. Teikiami akolito tarnystės skyrimai besirengiantiems nuolatiniam diakonatui

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021