Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

SINODINIO KELIO DARBO GRUPĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE

Paskelbta: 2021-10-11Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui. (Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS)  (>>>)

KELIAUKIME DRAUGE į maldos ir Bažnyčios sinodiškumo apmąstymo kelią

KLEBONAS – Mons. Vytautas Grigaravičius,

Kun. Nerijus Pipiras, moderatorius atstovauti parapiją Kauno arkivyskupijoje,

Kun. Sigitas Bitkauskas,

Imantas Mieliulis, zakristijonas,

Pastoracinė taryba – Nerijus Strikulys, teisininkas,

Pastoracinė taryba  – Aldona Narušienė, parapijos  referentė, moderatorius atstovauti parapija Kauno arkivyskupijoje,

Pastoracinė taryba  ir  atstovas spaudai  – Birutė Vasylienė, matematikė – ekspertė,  moderatorius atstovauti parapiją Kauno arkivyskupijoje,

Gyv. Rožinio grupė, adoruotojai – Valerija Lietuvnikienė, ekonomistė – matematikė, moderatorius atstovauti parapiją Kauno arkivyskupijoje,

Tikybos  mokytojai ir katechetai – Lina Brazienė, mokytoja,

Šeimų bendruomenė – Alfredas Rimidis, inžinierius - matematikas, moderatorius atstovauti parapija Kauno arkivyskupijoje,

Šiluvos M. Marijos draugija – Ada Azaravičienė, gydytoja,

Senjorai – Vida Petkevičienė, mokytoja,

Jaunos šeimos – Vincentas Vobolevičius, moderatorius atstovauti parapiją Kauno arkivyskupijoje,

Laikraščio „Prisikėlimas“ redkolegija – Paulius Martinaitis, direktoriaus pavaduotojas, Kauno Suzuki progimnazija, moderatorius atstovauti parapiją Kauno arkivyskupijoje,

Choras – Maria del Carmen Vargas - Machuca, administratorė, "Visuomenės kultūrinio ugdymo centras",

Biblijos studija – Jūratė Bieliauskaitė, vertėja,

Pagalbos namuose tarnyba –Jūratė Matikovienė, projekto administratorė, moderatorius atstovauti parapija Kauno arkivyskupijoje,

Kolumbo riteriai – Vitas Lendraitis, inžinierius.

MIELI PARAPIJIEČIAI,  NORINTYS  PRISIJUNGTI PRIE ŠIOS DARBO GRUPĖS, PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJOS RAŠTINĘ ARBA SKAMBINTI  TEL.: 837 229222; 868796904
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021