Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

KELIAUKIME DRAUGE į maldos ir Bažnyčios sinodiškumo apmąstymo kelią

Paskelbta: 2021-10-11


Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui. (Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS)  (>>>)
KRISTAUS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS DARBO GRUPĖ SINODO PATEIKTIEMS KLAUSIMAS NAGRINĖTI :


KLEBONAS – Mons. Vytautas Grigaravičius,

Kun. Nerijus Pipiras,

Kun. Sigitas Bitkauskas,

Pastoracinė taryba – Nerijus Strikulys, teisininkas,

Pastoracinė taryba  – Aldona Narušienė, parapijos  referentė,

Pastoracinė taryba  ir  atstovas spaudai  – Birutė Vasylienė, matematikė – ekspertė, 

Gyv. Rožinio grupė, adoruotojai – Valerija Lietuvnikienė, ekonomistė – matematikė,

Tikybos  mokytojai ir katechetai – Lina Brazienė, mokytoja,

Šeimų bendruomenė – Alfredas Rimidis, inžinierius - matematikas,

Šiluvos M. Marijos draugija – Ada Azaravičienė, gydytoja,

Senjorai – Vida Petkevičienė, mokytoja,

Jaunos šeimos – Ramutė Budvytytė, ses. teologė,

Laikraščio „Prisikėlimas“ redkolegija – Paulius Martinaitis, direktoriaus pavaduotojas, Kauno Suzuki progimnazija,

Choras – Maria del Carmen Vargas - Machuca, administratorė, "Visuomenės kultūrinio ugdymo centras",

Biblijos draugija – Jūratė Bieliauskaitė, vertėja,

Pagalbos namuose tarnyba –Jūratė Matikovienė, projekto administratorė,

Kolumbo riteriai – Vitas Lendraitis, inžinierius.

MIELI PARAPIJIEČIAI,  NORINTYS  PRISIJUNGTI PRIE ŠIOS DARBO GRUPĖS, PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJOS RAŠTINĘ ARBA SKAMBINTI  TEL.: 837 229222; 868796904
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021