Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Paskelbta: 2021-09-29

Visą spalio mėn. bazilikoje po 18.00 val. vakarinių šv. Mišių bus kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius jungtis bendrai maldai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021