Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Skelbimai

Tėvelių dėmesiui!

Paskelbta: 2021-09-14
 Iki spalio 1 d. dar vyksta registracija vaikams norintiems pasiruošti priimti Pirmąją šv. Komuniją ir jaunuoliams besirengiantiems  priimti  Sutvirtinimo sakramentą.
 Iki lapkričio 1d. vaikai renkasi sekmadieniais   9.30 val. į šv. Mišias  bazilikoje, po Mišių vyksta užsiėmimai, o  nuo lapkričio 7 d.  vaikai  renkasi į  mažąją bažnyčią, į  9.15 val. šv. Mišias.
Jaunuoliai  renkasi sekmadieniais 16.30 val. į užsiėmimus ir  18.00 val. dalyvauja šv. Mišiose bazilikoje

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021