Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. rugsėjo 19 d., sekmadienį, 11.00 val. Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2021-08-26

 


11.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Procesija su Švenčiausiuoju sakramentu.

Šv. Mišių metu bus įteikiamas   Šv. Tėvo Pranciškaus palaiminimas Valdui ir Adai Azaravičiams  šventusiems 2021 m. birželio 5 d. santuokos 50 metų jubiliejų. 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021