Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. balandžio 16 d. parapijos vikaras kun. Julius Grigonis švenčia 60-ies metų jubiliejų !

Paskelbta: 2021-04-15


Gerbiamasis kun. Juliau,

gera ir malonu būti šalia žmogaus, iš kurio sklinda Dievo meilės šviesa, žmogiškumas, nuoširdumas ir rūpestis, rūpestis ne tik uoliai atliekama tarnyste, bet svarbiausia - Dievo Kūriniu – kiekvienu šalia esančiu žmogumi.

Viešpats dovanoja Jums amžiaus metus ir pašaukimą, kuriuo sekdami vykdote Dievo valią.

Nuoširdžiai sveikiname Jus Jubiliejaus proga, dėkojame už Jūsų tarnystę parapijoje, linkime, kad  visada Jus  lydėtų Dievo malonė ir Švč. Mergelės Marijos globa...

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijiečiai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021