Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gavėnia - pasninko, gailestingumo ir gerų darbų metas. Paremkime Caritas Sriubos valgyklą

Paskelbta: 2021-02-28

Kaip ir prieš šv. Kalėdas, taip ir Gavėnioje atveriama gailestingumo skrynia Caritas Sriubos  valgyklai.

Jūsų pasninko penktadieniais sutaupytas maistas tegul dosnumo dėka patenka šiai valgyklai, joje maitinamiems benamiams.

Produktus prašome atnešti tik tuos, kurie negenda.

Skrynia  randasi prieš altorių.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021