Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. lapkričio 8 d. - Našlaičių sekmadienis

Paskelbta: 2020-11-04

 Kviečiame dalyvauti solidarumo ir maldos akcijoje už betėvius vaikus. Ši diena skirta paremti ir užtarti ne tik betėvius vaikus, gyvenančius vaikų globos bendruomenėse, bet ir už šeimas, įvaikinusias našlaičius.

Tikinčiųjų bendruomenės kviečiamos „Našlaičių sekmadienį“ ne tik melstis už našlaičius vaikus, juos palikusius biologinius tėvus, įtėvius, globėjus, kartu su jais švęsti, aplankyti vaikų globos namus, bet ir pasvarstyti, kokių iniciatyvų dar gali imtis Bažnyčia, kad palengvintų dažnai liūdną ir apverktinai sunkią betėvių vaikų būklę.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021