Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. lapkričio 8 d., sekmadienį, po 18.00 val. šv. Mišių bazilikoje Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukų kalendoriaus "MARIJA, GLOBOK EUROPĄ" 2021 m. pristatymas

Paskelbta: 2020-10-28
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021