Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. spalio 16 d., penktadienį, Gyvojo Rožinio diena parapijoje

Paskelbta: 2020-10-01

14.00 val. Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Melsimės už Gyvojo Rožinio draugijos narius, prašysime Dievo palaimos  ir globos.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021