Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. rugsėjo 27 d. 11.00 val. kviečiame bendruomenės narius bendrai maldai už socialinį darbą dirbančius darbuotojus Kauno mieste

Paskelbta: 2020-09-25

Lietuvos socialinių darbuotojų diena Lietuvoje oficialiai švenčiama nuo 2004 metų,  kasmet,  rugsėjo 27 d. Šventė pradėta minėti Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, ši diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu.

Šv.Vincentas Paulietis buvo kunigas pamokslininkas, gyvenęs XVI a. Prancūzijoje. Jis laikomas socialinio darbo pradininku. Šv.Vincentas Paulietis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis. Gerieji darbai kūnui: 1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Kalinį sušelpti. 6. Ligonį aplankyti. 7. Mirusį palaidoti. Gerieji darbai sielai: 1. Nemokantį pamokyti. 2. Abejojančiam patarti. 3. Nuliūdusį paguosti. 4. Pikta darantį sudrausti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Lietuvoje socialinį darbą dirba apie 6 tūkst. žmonių.  Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, teisėsaugos institucijose ir teikia įvairiapusę pagalbą labiausiai jos stokojantiems.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021