Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. rugsėjo 20 d.,sekmadienį, 11.00 val. Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2020-09-11

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Procesija su Švenčiausiuoju sakramentu.

Atlaidus praves Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021