Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Mieli parapijiečiai, kviečiame įsijungti į parapijos veiklą

Paskelbta: 2020-08-20

Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija,Gyvojo Rožinio draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, procesijų dalyviai, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, o kunigai  jūsų laukia  dvasiniams pokalbiams.


Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui – tik. mokyt. Anna – Maria Kelly Skirbantaitė, tel. 867952442

Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams – tik. mokyt. Virginija Juodpusienė, tel.8 655 62 679; Vilma Tamošauskytė, Marija Šulcaitė - Kaunietienė,  mons. Vytautas Grigaravičius

Alfa kursai – ................

Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui – mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904

CARITATYVINĖ IR SOCIALINĖ VEIKLA

Parapijos Caritas – Jūratė Matikovienė, tel.8 676 38 333, kun. Julius Grigonis

Pagalbos namuose tarnyba – Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333 Caritas valgykla – Rita Veličkienė, tel. 8 615 15 890, mons. V. Grigaravičius

Parapijos socialinės pagalbos centras – Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333

Žaliakalnio vaikų ir dienos centras – ses. Liudvika, tel. 8 652 37 721, kun. Julius Grigonis

ŠEIMŲ SIELOVADA

Parapijos šeimų bendruomenė – Stasė Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100, mons. Vytautas Grigaravičius

Jaunų šeimų ratelis – ses. Ramutė Budvytytė, tel. 8 687 88 223, diak. Benas Ulevičius

JAUNIMO SIELOVADA

Damijono maldos grupė – Domas, tel. 867666388 ir Tibiriados broliai

Parapijos jaunimas – Anna Maria Kelly Skirbantaitė, tel. 867952442

KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ IR MALDŲ GRUPIŲ SIELOVADA

Adoruotojų prie Švč. Sakramento grupė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, mons. Vytautas Grigaravičius

Biblijos studija ir Šv. Rašto skaitovų grupė – Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106, kun. Algirdas  Akelaitis

Gyvojo Rožinio grupė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, mons. Vytautas Grigaravičius

Šiluvos Švč. M. Marijos draugija – Ada Azaravičienė, tel. 8 614 10 773, mons. Vytautas Grigaravičius

Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ – Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151, diak. Benas  Ulevičius

Maldos grupė prie Alfa kursų Inga Bartkienė, tel. 867653471, kun. Julius Grigonis

LITURGINIS GIEDOJIMAS

Sumos choras „In Vivo Dei“ – Ramūnas Baranauskas, tel. 8 609 72 190 , seniūnė Eglė Daunoravičiūtė, tel.863973394 , mons. Vytautas Grigaravičius

„Prisikėlimo“ choras – Vitas Grudzinskas, tel. 868080400

Kamerinis ansamblis „Pastoralės giesmė“, – Nijolė Jautakienė, tel. 860305493

ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA PARAPIJOJE

Parapijos laikraštis „Prisikėlimas“ – mons. Vytautas Grigaravičius, redkolegija: Jūratė Matikovienė, Vitas Lendraitis, Vilius Misevičius, Aleksandra Bancevičienė, Dalė Starkutė

Internetinė svetainė www.prisikelimas.lt – parapijos referentė Aldona Narušienė, tel. 8 37 22 92 22

Sielovada pranciškonių vienuolyne – mons. Vytautas Grigaravičius

Sekmadienio popietės – Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021